• Benefits
  • Benefits

OPTIMAL® TEKUTÝ KOLAGÉN KLINICKÉ VÝSKUMYKomplexné klinické výskumy potvrdzujú vynikajúce účinky OPTIMAL® Tekutého kolagénu a zdôrazňujú jeho jedinečný prínos.

Najnovšie klinické štúdie zamerané na Peptan® aktívnu zložku OPTIMAL® Tekutého kolagénu,boli vykonané globálnymi výskumnými centrami, ktoré disponujú sofistikovanými technologickými poznatkami, ktoré umožňujú overiť jeho účinnosť:

  • SOUKEN v Tokiu (Japonsko)
  • DERMSCAN v Lyone (Francúzsko)

OPTIMAL® TEKUTÝ KOLAGÉN KLINICKÉ VÝSKUMYKomplexné klinické výskumy potvrdzujú vynikajúce účinky OPTIMAL® Tekutého kolagénu a zdôrazňujú jeho jedinečný prínos.

Najnovšie klinické štúdie zamerané na Peptan® aktívnu zložku OPTIMAL® Tekutého kolagénu,boli vykonané globálnymi výskumnými centrami, ktoré disponujú sofistikovanými technologickými poznatkami, ktoré umožňujú overiť jeho účinnosť:

  • SOUKEN v Tokiu (Japonsko)
  • DERMSCAN v Lyone (Francúzsko)


KOLAGÉNOVÉ PEPTIDY – PRINCÍP FUNGOVANIA

mechanism of actionTVORBA KOLAGÉNU: SIGNALIZAČNÝ MECHANIZMUS

Kľúčovým princípom je skutočnosť, že kolagénové peptidy, obsiahnuté v OPTIMAL® Tekutom kolagéne, fungujú po tom, ako sa vstrebú do ľudského tela, ako spúšťač aktivácie vlastnej kolagénovej tvorby. Je to potvrdené výsledkami, ktoré sú uvedené v relevantných bibliografických zdrojoch.

(Japonské štúdie Minaguchi, 2005 and Matsuda, 2006)

signaling mechanism


KOLAGÉNOVÉ PEPTIDY – PRINCÍP FUNGOVANIA

mechanism of actionTVORBA KOLAGÉNU: SIGNALIZAČNÝ MECHANIZMUS

Kľúčovým princípom je skutočnosť, že kolagénové peptidy, obsiahnuté v OPTIMAL® Tekutom kolagéne, fungujú po tom, ako sa vstrebú do ľudského tela, ako spúšťač aktivácie vlastnej kolagénovej tvorby. Je to potvrdené výsledkami, ktoré sú uvedené v relevantných bibliografických zdrojoch.

(Japonské štúdie Minaguchi, 2005 and Matsuda, 2006)

signaling mechanism

NÁJDITE SI NÁS NA FACEBOOK